Bireylere Koçluk

Yönetici Koçluğu

Güçlü liderler kendi değişimlerine yön verebilen yöneticilerdir. Konfor alanından çıkabilmede hızlı hareket edenler bu alanın dışındaki gelişim ve büyüme fırsatlarına daha çabuk ulaşır. Böylelikle hem bireysel hem de kurumsal hayatta yenilenmenin sürekliliği garantilenir. Genom Akademinin yönetici koçluğu modeli bu yenilenmenin güçlü ve kalıcı bir anahtarıdır.

Akademimiz 2000 saate yakın yönetici koçluğu deneyimine sahiptir. Yönetici koçluğu modelimiz uzmanlıktan CEO seviyesine kadar tüm yönetim aşamalarında deneyimlenmiştir.

Akademi olarak aynı zamanda koçlara uzmanlaşma yolunda ICF onaylı Yönetici Koçluğu Uzmanlık Programı yürütüyoruz.

Profesyonel Koçluk

Profesyonel Koçluk hizmeti alanların kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiğini, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini, kişilerarası ilişkilerde daha etkin olduğunu, iş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini biliyor muydunuz?

Kişisel etkinliklerini arttırma konusunda kararlı olan müşteriler, üretken olma, iş ve özel hayatlarından doyum alma, kendilerine koydukları hedeflere ulaşma gibi alanlarda takdire değer sonuçlar alabilir.

Koçluk kişiyi bir çok alanda hedefine taşır. 2010 ICF Global Tüketici Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların beşte ikisinden fazlası (% 42.6) koçluk motivasyonları olarak “ bireysel performanslarını ve/veya ekip performanslarını geliştirme”yi göstermiştir. Bunun ardından gelen diğer motivasyon alanları ise“profesyonel kariyer fırsatlarını genişletmek” (% 38.8) ve “iş yönetim stratejilerini geliştirmek” tir (%36.1).  Daha kişisel olan diğer motivasyon alanları ise “kendine saygı/ güvenini arttırmak” ve “işyaşamı / özel yaşam dengesini’’ kurabilmek”tir.

Öğrenci Koçluğu

Her birimiz çok çalıştık, sabır ve sebat göstererek peşi sıra gelen sınavlara hazırlandık ve günümüzün meslek sahibi yetişkinleri olduk. Peki biraz geçmişe dönüp tüm bu çabalarımız sırasında bizim yeteneklerimizi, değerlerimizi yani önemsediğimiz bizi biz yapan soyut kavramları kısacası genç bir birey olarak kendimizi tanımamıza aracılık etseydi nasıl olurdu? Acaba gerçek potansiyelimizi fark edip onu daha da yüceltecek şekilde daha isabetli seçimler yapar mıydık? Kesinlikle yapardık. Üstelik bir de bilinçle yaptığımız alan ve meslek tercihimiz önümüzde çok daha somut bir hedef olduğu için bizim daha da azimle çalışmamızı sağlardı.

İlişki Koçluğu

Gerek evli gerekse evlilik hazırlığındaki çiftlerin ilişkilerini düzenlemelerine destek olan bir koçluk uygulamasıdır.

Bu koçluk programına çiftlerin birlikte katılmaları ve süreci birlikte inşa etmeleri esastır.

İlişkiye zarar veren hatalara dikkat çekilen ve bu hataların nasıl üstesinden gelineceğine odaklanılan bir süreçtir.

Kariyer Koçluğu

Kariyerlerine yön verme sürecinde doğru zamanda, doğru yerde ve doğru bir biçimde karar vermek hayati önem taşımaktadır.

Çoğu kez yanlış kararlar geri döndürülemez yıkımlara yol açabilmektedir.

Kariyer koçluğunda hedef her aşamada doğruyu bulabilmeye destek olmaktır.

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?