Hizmet Sözleşmesi

GENOM AKADEMİ KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMI

SÖZLEŞMESİ

 

Lütfen tarafınıza iletilen “BİREYSEL EĞİTİM HİZMETİ TAAHHÜTNAMESİ”ni okuyup imzalayarak Semih Pehlivan’a iletiniz.

Aşağıda, koçluk eğitiminin erişimini ve kalitesini sağlayacak hizmet politikalarımızı bulabilirsiniz.

Katılım Politikası

Programımızda başarı, tüm katılımcıların tam katılımını gerektirir. Bu programa kaydolarak, katılımcılar tüm oturumlarda tam olarak hazır bulunmayı ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kabul ederler. Bu, zamanında gelmeyi, davranış kurallarına uymayı ve program etkinliklerine katılmayı içerir. Katılımcılar, Modül 1 eğitim tarihinden itibaren 6 ay içinde diğer Modül eğitimlerini tamamlamalıdır. ACTP/Level 2 programının tüm saatlerine 1 yıl içinde katılarak programdan mezun olmanız gerekmektedir. Sertifikasyon için eğitim programının tamamına katılmanız gerekmektedir, bu sebeple her oturumda hazır bulunmanız önemlidir.

Acil bir durumunuz varsa ve programın herhangi bir oturumuna/gününe/modülüne katılamayacaksanız, lütfen Semih Pehlivan ile iletişime geçin. Sertifikasyon programını tamamlayabilmeniz için kaçırılan oturumu/günü ve modülü telafi etmeniz beklenecektir.

Kaçırdığınız oturum/gün/modül için bir sonraki ilk eğitim grubuna otomatik olarak kaydolacaksınız. Sonraki eğitim günlerinin takip sorumluluğu size ait olacaktır. Ancak bir sonraki eğitim grubuna da katılamamanız durumunda 2023 yılı için eğitimlerinizi günlük 450 TL ödeme yaparak tekrar edebileceksiniz. 1 yıldan sonra yapılan tamamlama taleplerinde güncel eğitim bedeli dikkate alınarak yeniden ödeme yaparak ve tüm programı tekrar alarak programı tamamlayabilirsiniz. Eksik günü/saati olan katılımcılarımıza modül ve program sertifikası verilememektedir.

Hastalık Politikası

Hastalık sebebiyle programın herhangi bir oturumuna/gününe/modülüne katılamayacaksanız, lütfen Semih Pehlivan ile iletişime geçin. Sertifikasyon programını tamamlayabilmeniz için kaçırılan oturumu/günü ve modülü telafi etmeniz beklenecektir.

Kaçırdığınız oturum/gün/modül için bir sonraki ilk eğitim grubuna otomatik olarak kaydolacaksınız. Sonraki eğitim günlerinin takip sorumluluğu size ait olacaktır. Ancak bir sonraki eğitim grubuna da katılamamanız durumunda 2023 yılı için eğitimlerinizi günlük 450 TL ödeme yaparak tekrar edebileceksiniz. 1 yıldan sonra yapılan tamamlama taleplerinde güncel eğitim bedeli dikkate alınarak yeniden ödeme yaparak ve tüm programı tekrar alarak programı tamamlayabilirsiniz. Eksik günü/saati olan katılımcılarımıza modül ve program sertifikası verilememektedir.

Davranış Kuralları

Katılımcıların tüm oturumlarda profesyonel bir şekilde davranmaları beklenir. Örnek davranış kuralları aşağıdakiler gibidir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Tüm oturumlara zamanında katılmak.
 • Hizmet süresince video/kamera/mobil telefonlar/kaydedici cihazlar ile ses/görüntü kaydı almamak.
 • Tüm oturumlara ve uygulama oturumlarına tam katılmak. Bu, oturuma hazırlanmayı, tartışmalara ve etkinliklere katılmayı, öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmeyi ve başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmayı içerir.
 • Eğitim oturumlarında kameranızın açık olması.
 • Bütünlük ve dürüstlükle tartışmalara/yarışmalara katılmak.
 • Online katılım için “hızlı internet bağlantısı” ve “düzgün çalışan bir bilgisayar” sağlamak.
 • Katılımcıların internet kesintisi yaşaması durumunda dersi kaçırması bir sonraki modülün eksik saatine katılmasını gerektirir.
 • Bilgisayarlarında Zoom, Word, Excel, Power Point programlarının çalışıyor ve kullanılabiliyor durumda olması gerekir.
 • Ders akışını kişisel meseleler için bölmemek.
 • Katılımcı arkadaşlarınıza ve eğitmenlerinize saygılı olmak, telefon, mesaj yazmama ve diğer rahatsız edici davranışlarda bulunmamak.
 • Başkalarının onuruna saygı gösterirken çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsemek.
 • Katılımcıları etkileme olasılığı olan siyasi, dini, ırkçı ve ayrımcı söylemlerde bulunmamak.

Kısmi Tamamlama Politikası

Katılımcılar ACTP, LEVEL 2 veya LEVEL 1 programlarımızı kısmen (modüler olarak) tamamlandığına dair kredi belgesi alabilirler. Verilen kredi belgesi, alınan modülün tamamının tamamlanması ile saat sayısı kadar olacaktır.

Halihazırda veya daha önce kayıtlı olduğunuz bir program için kısmi kredi almak istiyorsanız, programın sona ermesinden en fazla (10) gün sonra lütfen info@genomakademi.com adresinden Semih Pehlivan ile iletişime geçin. Lütfen kaydolduğunuz modül ile ilgili ayrıntıları ekleyin. Onaylanırsa, Genom Akademi’den tamamlanan eğitim saatlerinin sayısını gösteren bir kredi sertifikası alacaksınız.

Kredi Transferi Politikası

Diğer kuruluşlardan veya programlardan Genom Akademi programlarına geçiş yapmak isteyen katılımcılarımızdan kısmi kredi kabul edecektir.

LEVEL 1 programını başka bir kuruluşta tamamladıysanız, tamamladığınız kredi saatlerinizi, LEVEL 2 programınıza uygulayacağız. Organizasyon, tamamlanan saat sayısı, tamamlama sertifikası ve organizasyon veya eğitmen için iletişim bilgileri dahil olmak üzere Seviye 1 tamamlamanızın belgelerini sağlamalısınız. Gerektiğinde ek ayrıntılar veya belgeler istenebilir. Belgelerinize istinaden hangi modüllere katılmadan LEVEL2 ye devam edebileceğinizi size bildireceğiz.

Genel Engelli Politikası

Genom Akademi engelli bireyleri destekler ve engelli bireylerin makul düzenlemelerle eğitime erişmesini sağlamayı taahhüt eder. Ayrıca Genom Akademi engelliliğe dayanan ayrımcılığı yasaklar ve tüm engelli bireylere fırsat eşitliği sağlar.  Genom Akademi, engelli bireyler için yasalara uygun olarak makul düzenlemeler sağlamayı taahhüt eder. Bu politika hakkında soruları olan veya bilgi talebinde bulunmak isteyen katılımcılarımız 0312 439 05 13’ten bizim ile iletişime geçmelidir. Genom Akademi, engelli bireyler için yasalara uygun olarak makul düzenlemeler sağlamayı taahhüt eder. Bu politika hakkında soruları olan veya bilgi talebinde bulunmak isteyen katılımcılarımız 0312 439 05 13’ten bizim ile iletişime geçmelidir.

Ayrımcılık Yapmama Politikası

• Tüm personelin işe alımı ve işe alımında ırk, yaş, din, renk, mezhep, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik medeni durum, engellilik veya gazilik durumu ayrımı yapılmadan yapılır.

• Tüm personel ve personel hiçbir çalışan veya katılımcıya ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumu nedeniyle ayrımcılık yapmayacaktır.

• Tüm bireyler, ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumuna bakılmaksızın programlara katılabilir.

• Tüm çalışanlar, öğrenciler ve diğer katılımcılar, ayrımcılık ve tacizin olmadığı bir ortamdan yararlanabilmelidir. Buna ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumu alanlarında ayrımcılık veya taciz dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Kuruluşumuz, herhangi bir çalışanın, öğrencinin, gönüllünün, yüklenicinin, ziyaretçinin veya satıcının, bir bireyin davetkar bir ortamda öğrenme becerisine makul olmayan bir şekilde müdahale eden davranışlarına müsamaha göstermez ve etmeyecektir.

Ayrımcılığı bildirmek isteyen katılımcılar, ana hatlarıyla belirtilen şikâyet politikasını takip etmeye teşvik edilir. Genom Akademi tüm iddiaları ve uygunsuz davranış raporlarını derhal araştıracaktır.

Şikâyet Politikası

Genom Akademi herkese eşit muamele yapılmasını sağlamaya ve her türlü şikâyeti zamanında ve adil bir şekilde çözmeye çalışır. Katılımcılar, sunum veya içerik veya eğitmen/fakülte davranışı hakkında şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Tüm şikayetler, daha fazla sorunu önlemek için elimizden gelen en iyi şekilde ele alınacaktır.

Şikayetlerin değerlendirilmesi için süreç aşağıdaki gibidir;

• Bir katılımcı önce sorunu doğrudan eğitimci/eğitmen, personel veya sorun yaşadığı katılımcı ile çözmeye çalışmalıdır. Katılımcılar bireye yaklaşma konusunda rahat değillerse aşağıdaki adımlara geçebilirler.

• Katılımcılar, birlikte oldukları bireye yaklaşma konusunda rahat değilseler veya sorunu doğrudan çözemezlerse, katılımcılar 3 gün içinde program yöneticisine yazılı bir şikâyet sunmalıdır. Program yöneticisi sorunu inceleyecek ve şikâyeti aldıktan sonra 3 gün içinde öğrenciyle konuşacaktır. Program yöneticisi, sorunu çözmek için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışacaktır.

• Katılımcı sorunun çözüldüğünü düşünmüyorsa, inceleme için Genom Akademi’ye yazılı bir talep göndermelidir. Bu itiraz, orijinal şikâyeti ve katılımcının çözüm girişimlerinden memnun kalmamasının nedenle)ini içermelidir. Şikayet incelenir ve 10 gün içinde katılımcıya yazılı olarak yanıt verilir. Tüm temyiz kararları kesindir.

Ödeme/Ücret/Geri Ödeme Politikası

Bir module/programa katılım sağlayabilmeniz için modül/program bedelinin tamamının eğitim programı başlamadan önce ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartı, Havale ve EFT ile ödeme kabul etmekteyiz. Tüm ödemeler TL cinsinden alınmaktadır. Hizmet Alan, satın aldığı eğitim programı ile ilgili haklarını (katılıma devam etsin veya etmesin) başka bir eğitim programı ve/veya hizmet ile takas edemeyeceğini, başka bir kuruma veya kişiye devredemeyeceğini; modüllerin/programın bedellerini eğitim programı başladıktan sonra herhangi bir sebeple iadesini talep edemeyeceğini bilir ve kabul eder. Bir programa katılamama durumunuz, tam bir geri ödemeye hak kazanabilmek için program başlangıç tarihinden en az (14) iş günü önce yapılmalıdır. Program başlama süresine (14) günden daha az süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz.

Kayıt Değişiklikleri

Katılımcı, program değişikliği veya program tarihlerinin değiştirilmesi dahil olmak üzere kayıt değişikliklerini, program tarihinden en az 14 gün önce yapabilir.. Katılımcılar kayıtlarını değiştirmek için Semih Pehlivan (0533 282 52 19 – semihpehlivan@genomakademi.com) ile iletişime geçebilir. Programlarımızın verimiliği için katılımcı sınırı mevcuttur. Katılmcı sınırına ulaşılmadığı sürece ve 1 defaya mahsus değişiklik talebinize izin verilecektir.

Etik, Dürüstlük, Şeffaflık Bildirimi

Bir ICF Akredite sağlayıcısı olarak kuruluşumuz, Uluslararası Koçluk Federasyonu Etik Kurallarına bağlı kalır ve bunu vurgular. ICF Etik Kuralları, tüm ICF profesyonelleri için ICF'nin temel değerlerini, etik ilkelerini ve davranış standartlarını tanımlar. Bu etik davranış standartlarını karşılamak, ICF'nin temel koçluk yeterliliklerinin ilkidir. ICF Etik Kuralları hakkında daha fazla bilgiyi resmi web sitesinden edinebilirsiniz.

Ayrıca, Genom Akademi dürüstlük ve şeffaflık içinde hareket etmeyi taahhüt eder. Kendimizi ve katılımcılarımızı en üst düzeyde dürüstlükte tutuyoruz ve programları etik bir şekilde sunmak için alınan önlemleri açıkça belirterek mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz.

Manipülatif veya dürüst olmayan satış taktikleri kullanmaya inanmıyoruz ve güvenli ve etik bir satış süreci sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, koçluk eğitiminin erişimini ve kalitesini sağlamak için tüm programlar için sürekli iyileştirmeye önem veriyoruz.

Genom Akademi’den koçluk eğitimi almanızın, belgelendirme birimimizden Mesleki Yeterlilik Sınavına başvurmanız durumunda herhangi bir kolaylık sağlanmayacağını, eğitim aldığınız eğitmenlerinizin , sınav ve belgelendirme faaliyetlerinizde kesinlikle bulunmayacağını, tüm adaylar gibi etik ve tarafsız bir şekilde değerlendirileceğinizi taahüt ederiz.

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?